Onze NoordzeeStroom (ONS) Word partner

Maak Noordzeestroom echt van ONS

Doe mee met Nederlands eerste coöperatieve windpark op zee

Lees hier ons persbericht over deelname aan Noordzeker consortium

De mondiale uitdaging

Een eerlijke en betrouwbare energietoekomst voor iedereen

Het probleem

Fos­siele brand­stof­fen mak­en onze energie vies, duur en onvoor­spel­baar. De opwarm­ing van de aarde wordt aange­jaagd door CO2 dat vrijkomt bij ver­brand­ing van fos­siele brandstof.

De uitdaging

Het kabi­net schroeft komende jaren het aan­tal plan­nen voor wind­molens op zee op. We moeten die wind­molens bouwen zon­der nieuwe afhanke­lijkhe­den, van het inter­na­tionale bedri­jf­sleven, te creëren.

De kans

Wind is gratis en van ons alle­maal. Noordzee­stroom moet meer van onze burg­ers en bedri­jven worden.

Een innovatieve oplossing

Onze Noordzeestroom (ONS) wil het eerste coöperatieve windpark op zee bouwen: van, voor en door Nederlandse bedrijven en inwoners. Om dit coöperatief model, waarin de gebruikers van energie ook de eigenaren zijn van de opwek, ook op zee voor elkaar te krijgen, is aanpassing van de huidige tendersystematiek nodig. Met een sterk collectief kunnen we dit bij de Nederlandse overheid voor elkaar krijgen.

14 maart is bekend geworden dat Onze Noordzee Stroom zich aansluit als partner in het Noordzeker consortium. Hiermee krijgt ONS, en de Nederlandse energiecoöperaties, de mogelijkheid deel te nemen in de Noordzeker-bieding op IJmuiden Ver. Dat is voor het eerst in Nederland.

Onze missie

Onze NoordzeeStroom wil de burgers en bedrijven van Nederland zekerheid bieden over de beschikbaarheid van energie tegen een stabiele en eerlijke prijs. Lees ook ons position paper hierover. Een coöperatief model is bij uitstek geschikt om de energie van de Noordzee beschikbaar te maken voor iedereen. Door ondernemers en inwoners toegang te geven tot de zeer betaalbare energie van de Noordzee plukken zij de vruchten van de energietransitie en draagt dit bij aan een eerlijke en betrouwbare energietoekomst voor iedereen.

Op verschillende plekken in Nederland zijn lokale energiegemeenschappen bezig hun eigen energietoekomst in handen te nemen door op lokaal niveau energiegemeenschappen vorm te geven. De stroom uit de windparken op zee kan helpen als aanvullende bron voor deze lokale energiegemeenschappen. Tevens is het mogelijk om zo de stroom van de windmolens op de Noordzee beter te integreren in ons energiesysteem: de lokale gecreëerde mogelijkheden voor opslag en conversie kunnen daarvoor ingezet worden.

In deze video vertelt Energie Samen-voorzitter Siward Zomer over de drijfveren van, en de kansen voor, de energiecoöperaties van stroom van de Noordzee.

ONS proces

Doe mee met ONS!

Samen op weg naar een eerlijke en betrouwbare energietoekomst voor iedereen.

f

Partners

De uitdaging is om de stabiliteit en betaalbaarheid van Noordzeestroom ten gunste te laten komen van alle burgers en bedrijven van Nederland. Met een voldoende sterke coöperatieve samenwerking kunnen we de tendersystematiek ook voor ons laten werken. Sluit je aan.

Contact

Pascal Weijers

Stuur een e-mail
f

Investeerders

Duurzaam opgewekte energie uit hernieuwbare bronnen is een investering met bewezen financieel rendement. Bovendien investeer je daarmee in een CO2-vrije toekomst. Wind op zee biedt komende jaren veel kansen. Hoeveel rendement wil je hebben? ONS gaat graag het gesprek aan met investeerders in Noordzeestroom.

Contact

Suzan Tack

Stuur een e-mail
f

Klanten

Coöperatief geproduceerde Noordzeestroom heeft voor stroomgebruikers het grote voordeel van een stabiele, betaalbare prijs. Voor het bedrijfsleven dragen stabiele prijzen bij aan de bedrijfszekerheid. Voor overheden en andere (maatschappelijke) grootverbruikers zijn betaalbare prijzen een bouwsteen om energie-armoede tegen te gaan. Meer weten? We leggen graag uit hoe je stroomcontract slimmer en beter kan (dan je huidige contract).

Contact

Sanne Tonneijck

Stuur een e-mail
f

Pers

Meer weten over Onze NoordzeeStroom en de kansen die coöperatieve samenwerking biedt voor de Nederlandse samenleving? We geven graag antwoord op je vragen.

Contact

Wim van Beuzekom

Stuur een e-mail

Over ONS

Onze NoordzeeStroom is een initiatief van Energie Samen en Windunie. Energie Samen is de coöperatieve duurzame energiebeweging in Nederland. We bestaan uit burgers, agrariërs en lokale ondernemers die al jaren actief zijn in de duurzame energietransitie. We denken dat de belangrijke transitie van het energiesysteem alleen kan met steun, draagvlak en betrokkenheid van iedereen. Actief meedoen, verantwoordelijkheid nemen en projecten realiseren hoort daarbij. Trekker van het ONS-proces binnen Energie Samen is coöperatie Windunie. Windunie is actief sinds 2001 en verbindt mensen, processen en systemen op weg naar een eerlijke en betrouwbare energietoekomst. Windunie en haar leden zijn onder meer ontwikkelaar van Windcollectief Wieringermeer, Windpark Oostermoer, Windpark Den Tol, Windpark Zeewolde, Windpark Greenport Venlo en SwifterwinT (onderdeel van Wind­planblauw) en leveren daarmee een grote bijdrage aan de ontwikkeling van duurzame energie in Nederland.

Onze partners

Word partner

Heb je interesse om bij te dragen aan een duurzame toekomst voor Nederland? Meld je dan nu aan als partner van Onze NoordzeeStroom!